Villkor

Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. För att se fraktkostnader för din beställning, gå till kassan.

De flesta spelen är på engelska, med engelsk regelbok. I de fall spelen är på svenska eller har svensk regelbok anges detta på produktsidan.

Beställning

När du lagt din order läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 24 timmar. Beställningar mottagna före kl. 12.00 på tisdag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 2–3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på lördagar, söndagar och måndagar kommer att behandlas påföljande tisdag.

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Don’t Blink AB (Deckbox.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Don’t Blink AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Don’t Blink AB (Deckbox.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Don’t Blink AB (Deckbox.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om uppenbara felaktigheter upptäcks, kan detta tvinga Don’t Blink AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Prenumerationer

Våra prenumerationstjänster för LCG och liknande spel finns i två varianter: en där du hämtar spelet i butiken och en där vi skickar till dig via post. I det alternativ som innebär att vi skickar produkten ingår fraktkostnad i priset för prenumerationen. När du nyttjar vår prenumerationstjänst garderar du dig mot eventuella prishöjningar under prenumerationsperioden.

Betalning sker antingen via de betalsätt vi erbjuder i webbutiken, alternativt via betalning i vår fysiska butik (f. n. kort, kontant eller Swish).

Vi reserverar oss för omständigheter som vi inte råder över, t ex att vi inte får beställt antal från leverantör.

I de fall ett spel slutar utvecklas innan en prenumerationsperiod är fullbordad återbetalas kvarvarande belopp. F. n. 125 kr per paket, för produkter som ska skickas +29 kr i fraktavgift.

Fraktpriser

För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Frakten är beroende av vikt och typ av produkt du beställer. Vi skickar i regel din leverans som DHL ServicePoint.

Avbeställning

I fall där kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Don’t Blink AB (Deckbox.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Don’t Blink per e-post.

I de fall Deckbox.se ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Ansvar för fel

Don’t Blink AB (Deckbox.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Don’t Blink AB (Deckbox.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och returer

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Don’t Blink AB (Deckbox.se) via e-post hello@deckbox.se eller via kontaktformulär på http://deckbox.se/ och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Don’t Blink AB (Deckbox.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Don’t Blink AB (Deckbox.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Don’t Blink AB (Deckbox.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras.

Deckbox.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Deckbox.se, förslagsvis via e-post på hello@deckbox.me för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Deckbox.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Don’t Blink AB (Deckbox.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Don’t Blink AB (Deckbox.se) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Don’t Blink AB (Deckbox.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis till DHL, telefon 0771–345 345) dock senast inom 7 dagar. Kontakta även Don’t Blink AB (Deckbox.se) för information om ersättning.

Force majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Don’t Blink AB (Deckbox.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Don’t Blink AB (Deckbox.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Deckbox.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka erbjudanden och reklam för våra produkter. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och begära att bli borttagen ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga såvida inte svensk eller annan tillämplig lag föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för Don’t Blink AB (Deckbox.se).

Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Övrigt

Don’t Blink AB (Deckbox.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Don’t Blink AB (Deckbox.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Don’t Blink AB (Deckbox.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Dessa villkor gäller från 2013–12–01 och tills vidare.

Copyright © 2017 First Player / Don't Blink AB.